Start

Nyheter

Aktuellt

Information om Skolplattformen

Skolplattformen är en gemensam digital plattform för Stockholms stads skolor och förskolor och innehåller information om ditt barns skolgång. Mängden information och funktioner kommer att fyllas på successivt.

Läs mer på stockholm.se/skolplattformen

Hur loggar jag som vårdnadshavare in?

Du loggar in på 

skolplattformen.stockholm.se

Om jag har problem med inloggning eller annat, vart vänder jag mig då?

Vårdnadshavarsupport Mån-Tors kl. 08.00–16.30, fredag kl. 08.00-16.00

Öppettiderna under sommaren är
Mån-Tors  8.00-16.00
Fredag 8.00-15.00

Telefon: 08-508 11 552 

E-post: 
support.skolplattformen@stockholm.se

.

Dagens lunch

Kalender

  • Heldag Läsårets första dag. Samling i klassrummen kl. 9.00
  • Heldag Höstlov
  • Heldag Höstlov
  • Heldag Höstlov
  • Heldag Höstlov

GDPR

Med anledning av dataskyddsförordningen har skyddet för din personliga integritet förstärkts. Utbildningsnämnden i Stockholms stad är ansvarig för de personuppgifter som behandlas om dig inom verksamheten. Utbildningsnämnden behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter som huvudman och hemkommun. Exempelvis handlar det om att handlägga ansökningar, säkerställa rätten till utbildning och dokumentation inför betygsättning. Utbildningsnämnden hanterar dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter utbildningsnämnden behandlar och för vilka ändamål. Du har också rätt att i vissa fall få felaktiga uppgifter rättade, raderade eller flyttade. När dina personuppgifter inte längre behövs så gallras de.

Ingress: 
Norra Ängby skola