Start

Nyheter

Aktuellt

Angående Coronaviruset

Hej förälder, nedan finner du information och riktlinjer från folkhälsomyndigheten och skolverket till skolorna angående Coronaviruset.

Vi följer de råden och de riktlinjerna och utbildningsförvaltningens 
skolöverläkare Margaretha Orvarsson Hannfors håller oss också uppdaterade av utvecklingen. Vi kommer att uppdatera på Skolplattformen så fort vi får ny information kring detta.

Lite kortfattat om det som gäller just nu: Alla elever förväntas gå i skolan om de inte är sjuka, oavsett var man har befunnit sig. Misstänker man som förälder att ens barn är smittad eller insjuknar ska man kontakta 1177, vårdupplysningen.
Följ även folkhälsomyndighetens 
uppdateringar på deras webbplats. 

Information om Skolplattformen

Skolplattformen är en gemensam digital plattform för Stockholms stads skolor och förskolor och innehåller information om ditt barns skolgång. Mängden information och funktioner kommer att fyllas på successivt.

Läs mer på stockholm.se/skolplattformen

Hur loggar jag som vårdnadshavare in?

Du loggar in på 

skolplattformen.stockholm.se/vardnadshavare.

Om jag har problem med inloggning eller annat, vart vänder jag mig då?

Vårdnadshavarsupport vardagar klockan 08.00–16.30

Telefon: 08-508 11 552 

E-post: support.skolplattformen@stockholm.se

.

Dagens lunch

Kalender

  • Heldag Påsklov
  • Heldag Påsklov
  • Heldag Påsklov
  • Heldag Påsklov
  • Heldag Studiedag (ingen skola men jourfritids finns)

GDPR

Med anledning av dataskyddsförordningen har skyddet för din personliga integritet förstärkts. Utbildningsnämnden i Stockholms stad är ansvarig för de personuppgifter som behandlas om dig inom verksamheten. Utbildningsnämnden behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra sina skyldigheter som huvudman och hemkommun. Exempelvis handlar det om att handlägga ansökningar, säkerställa rätten till utbildning och dokumentation inför betygsättning. Utbildningsnämnden hanterar dina personuppgifter på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Du har rätt att få veta vilka personuppgifter utbildningsnämnden behandlar och för vilka ändamål. Du har också rätt att i vissa fall få felaktiga uppgifter rättade, raderade eller flyttade. När dina personuppgifter inte längre behövs så gallras de.

Ingress: 
Norra Ängby skola