Läs gärna rekommendationer från Folkhälsomyndigheten https://www.folkhalsomyndigheten.se och Skolverket https://www.skolverket.se

Mer information

1177 Stockholm (extern webbplats)

Stockholms stads webbplats (extern webbplats)

www.smittskyddstockholm.se (extern webbplats)

Pink