För elever och vårdnadshavare

Utbildningen på Norra Ängby skolor ska främja alla elevers utveckling och lärande samt ge dem en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och våra grundläggande demokratiska värderingar.

Dela:
Kategorier: