Till innehåll på sidan

Kontaktinformation

Kontaktinformation för Norra Ängby skola

Norra Ängby skola, Vultejusvägen 20, 168 56 Bromma
E-post: norraangbyskola@edu.stockholm.se

Expedition Karin Larsén 08-508 43 160
Rektor Kerstin Jansson 08-508 43 186
Bitr. rektor fritidshem Anna Björklund 076-120 75 48
Bitr. rektor åk 4-6 Vakans 076-120 75 49
Bitr. rektor åk f-3 Sara Brodin 08-508 43 165
Administrativ chef Eila Reimert 08-508 34 711
Skolkurator Johanna Hjertstedt 076-120 75 34
Skolsköterska Lovisa Edenström 076-825 09 92
Skolsköterska Maria Bill 076-120 75 41
Vaktmästare Muris Alagic 08-508 43 155
Skolköket 08-508 43 162

Förskoleklasser (F), fritidshem (FTH)

 
Peringskiöldsvägen 7, Seglet (fc, fd+fth) 08-508 43 187 / 08-508 43 188
Peringskiöldsvägen 9, Piren (1a, 1b+fth) 08-508 43 189 / 08-508 43 190
Peringskiöldsvägen 11, Bryggan (fa, fb+fth) 08-508 43 191 / 08-508 43 192
Vultejusvägen 18, Masten (1c, 1d+fth) 08-50843193 / 08-508 43 194
Vultejusvägen 20, Pirayan (3a, 3b, 3c+fth) 08-508 43 166 / 08-508 43 167
Vultejusvägen 20, Korallen (3d, 2a+fth) 08-508 43 169 /08-508 43 178
Vultejusvägen 20, Havet (2b, 2c, 2d+fth) 08-508 43 171 / 08-508 43 172
Vultejusvägen 20, Fritidsklubben Skeppet 08-508 43 163
Dela:
Kategorier:

Nyheter

Hitta hit

Till: Norra Ängby skolaVultejusvägen 20

Ingress: 
Kontaktinformation för Norra Ängby skola