Till innehåll på sidan

Skolfakta

Antal: 36

 • Våra rutiner under coronapandemin

  Vi fortsätter, i linje med Folkhälsomyndighetens och utbildningsförvaltningens riktlinjer, att anpassa verksamheten till att vara så säker vi kan.

 • För elever och vårdnadshavare

  Skolans rutiner för en bra skolvardag för ditt barn finns i Skolplattformen. Skolplattformen innehåller information om ditt barns skolgång. 

 • Om skolan

  Vi är en F-6-skola med ca 740 elever och ca 100 anställda. Huvudbyggnaden på Vultejusvägen byggdes på 1930-talet.

 • Anmäl ditt barns frånvaro

  När ditt barn behöver vara hemma på grund av sjukdom anmäler du det till skolan varje dag. Din anmälan ska vara registrerad före klockan 7.45 samma dag

 • Skolbyggnad

  Start

  All personal utgår ifrån att ditt barn kan lyckas både kunskapsmässigt och socialt med ansträngning och utifrån sina egna förutsättningar. Som medarbetare har vi höga förväntningar på oss själva och andra.

 • Info om skolbyte inför åk 4

  Nu ska ditt barn snart sluta 3:an och börja på mellanstadiet! För att på bästa sätt kunna organisera och planera vår verksamhet så behöver vi information från dig/er huruvida ditt barn ska byta skola och därmed sluta hos oss. Meddela oss så snart ni vet om ni har fått en annan skolplacering genom att maila sara.brodin@stockholm.se. För att skolan, där ert barn fått sin nya skolplacering, ska kunna skriva in ert barn måste ni säga upp ert barns skolplacering hos oss genom att fylla i en blankett; ”Byte av skola”. Tillse att både vi och den nya skolan får ett exemplar av blanketten.

  Blanketten finns att hämta på vår expedition också.

  Kategorier:
 • Tack för dina synpunkter

  Tack för dina synpunkter. Det har blivit ett ärende hos oss och ska användas för att utveckla verksamheten.

  Vi återkommer med svar om åtgärder inom kort.

  Vänligen, rektor

 • Föräldraforum

  Föräldraföreningen i Norra Ängby skolor är upplöst till förmån till ett nytt Föräldraforum. 

  Tillsammans vill vi skapa mer dialog med föräldrar direkt med rektorn och skolans personal kring/om våra barns skolgång. Skolan kommer att bjuda in oss föräldrar till olika temakvällar.

 • Renovering av fönster och fasad

  Nu är första etappen renovering av fönster samt tvätt och målning av fasaden är klar och andra etappen på Flygeln är påbörjad. Detta innebär att det kommer fortfarande finnas byggarbetare, byggställningar och utrustning på skolans område t.o.m 31 oktober. Det är viktig att inte röra sig i områden där arbeten pågår.

 • Kontakt

  Välkomna att kontakta oss om du har förslag på frågor eller teman som vi föräldrar och skola kan mötas kring. Eller om du själv vill vara med och förbereda en temakväll. 

  Kategorier:
 • Skolans historia

  Norra Ängby skola

  Under 1930-talet växte bebyggelsen upp i Ängby, och barnantalet i området ökade. En stor ny skola byggdes, där alla barn kunde få plats. Den fick namnet Ängbyskolan.

 • Expedition

  Expeditionens öppettider, e-post och telefonnummer

 • Vår gemensamma värdegrund

  Det viktigaste och härligaste vi har är våra elever. Till dem vill vi ge så mycket vi kan, av allt det som kan hjälpa dem att bli trygga ungdomar och kloka vuxna, som ser tillbaka på sin skoltid med glädje.

  Kategorier:
 • Skolfakta

  Vi är en F-6-skola med ca 740 elever och ca 100 anställda

  Kategorier:
 • Kontaktinformation

  Norra Ängby skola, Vultejusvägen 20, 168 56 Bromma

 • Kalender

  På skolan har vi delat upp kalendern i två delar: läsårsdata och matsedel.

  Kategorier: