Anmäl frånvaro

Anmäl senast kl .07.45 samma dag

Blir eleven sjuk eller av annan anledning inte kan komma till skolan ber vi er meddela oss detta via App, SMS eller på http://skolplattformen.stockholm.se/vardnadshavare enligt Stockholms stads direktiv, senast kl .07.45 samma dag som frånvaron gäller. Finns inte möjlighet till internet går det att ringa enligt telefonlistan. Meddelande kan lämnas på telefonsvararen. Tala om barnets namn, klass samt vilken dag det gäller.

 Blankett för ansökan om ledighet för elever
 

Seglet fa, fd 08-50843187
Piren 1a,1b 08-50843189
Bryggan fb, fc 08-50843191
Masten 1c, 1d 08-50843193
Pirayan 3a, 3b, 3c 08-50843166
Korallen 3a, 2d 08-50843169
Havet 3b, 3c, 3d 08-50843171
År 4-6 Alla årskurser 4-6 08-50843160
Dela: