Fritidshemmet Korallen

Fritids Korallen består av elever från 2d och 3c.

Korallen arbetar mycket med elevinflytande, vad eleverna har för behov och intressen. Vi försöker få in så mycket som möjligt av elevernas önskemål av aktiviteter i vår verksamhet.

Vi har aktiviteter som är endast för en dag och aktiviteter som sträcker sig under flera veckor. En dag i veckan har vi utflykt i vårt närområdet.

Tvåorna har även aktiviteter tillsammans med tvåorna på fritids Pirayan och treorna har aktiviteter tillsammans med treorna på fritids Havet.

Vi ger eleverna stöd i deras utveckling av normer, värden och kunskap.  Ger eleverna förutsättningar för att utveckla idéer, komma på olika lösningar på problem och hinder i deras vardag, stort som smått.

08-50843169  Huvudnummer

08-50843178 Utflyktstelefon

Dela: