Fritidshemmet Seglet

Fritidshemmet seglet består av tre klasser, tre 1:or . Sammanlagt 83 elever.

Vårt mål är att alla elever ska känna sig trygga med varandra och med oss vuxna. Vi tror att tillit och trygghet är grunden för att bygga vidare på utvecklande och lärande, både socialt och kunskapsmässigt.

Vi försöker att erbjuda stimulerande och utvecklande aktiviteter som utgår ifrån Lgr11 och de Allmänna råden för fritidshem. Det kan vara aktiviteter som skapande i olika material, olika former av idrott och rörelse, utflykter, uppträdande mm.

Alla aktiviteter är frivilliga, förutom utflyktsdagen då hela fritids går, men vi försöker att få med så många som möjligt att vara med någon gång på det vi erbjuder.

Varje fredag har vi en storsamling där vi utvärderar veckan och där eleverna får komma med idéer och förslag på aktiviteter på fritids. Vi jobbar mycket med elevinflytande och har också en förslagslåda där vi uppmuntrar till att de ska komma med förslag.

Telefonnummer till Seglet:

08-508 43 187

Mob.nr: 08-508 43 188

Dela: