Vi ska minska matsvinnet

Stockholm stad har som mål att minska matsvinnet för att minska klimatpåverkan

Idag arbetar vi på Norra Ängby skola med att säkerställa att vår skolmat skall vara näringsrik, mättande, smakrik samt erbjuda ett varierat menyutbud för att skapa matupplevelser med inspiration från olika delar av världen. Det har varit mitt mål att minska andelen köpt ”färdiglagad mat” genom att köpa rena råvaror och tillaga dem själv i vårt eget kök, vilket inneburit att vi ökat näringsvärdet och även fått positiv återkoppling från både elever och lärare. Vi har även fokuserat på att öka andelen ekologiska råvaror och detta forsätter vi med för 2016 – där vårt mål är att säkerställa 30 % ekologiska råvaror.

För 2016 kommer vi vara del i Stockholm stads satsning med att minska matsvinnet för att spara på miljön men även spara skolans pengar och istället få möjlighet att köpa en ännu större andel ekologiska råvaror.

För att lyckas med detta vill vi att var och en tar ansvar för att minska det svinn som är från den egna tallriken, vilket skulle ge en stor effekt svinnet.

FAKTA

Vi är ca 900 personer (elever och personal) som äter i vår matsal varje dag.

Vi köper ca 120-150 kg mat per dag ca 27 ton per år

Vi slänger ca 30 kg mat per dag (det som inte äts upp på tallrikarna) ca 5 ton per år.

TÄNK VILKEN SKILLNAD VI ALLA KAN GÖRA!

Våren 2016 ingår vi i ett projekt med 63 andra skolor i Stockholm där vi har som mål att minska matsvinnet på våra skolor. Projektet pågår 16 - 23 mars samt 11 - 15 april och uppmanar alla elever och personal att vara del i detta.

Vi kommer daglien redovisa resultaten i matsalen och informera och uppmana elever att: ”Ta bara så mycket mat som du tror att du orkar, ta hellre en gång till.”

Detta är inte ett ”köksprojekt” utan det är viktigt att det integreras i vår dagliga verksamhet, genom samarbete mellan skolbespisning och lärare, samt även en del i klassrummet. Se gärna mer på: http://www.youtube.com/watch?v=VGTPKKOVoz4&sns=em

Hälsningar

Köksteamet

Sebastien Fresnel

Dela: