Till innehåll på sidan

Om skolan

Utbildningen på Norra Ängby skolor ska främja alla elevers utveckling och lärande samt ge dem en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och våra grundläggande demokratiska värderingar.

Vi är en F-6-skola med ca 740 elever och ca 100 anställda. Huvudbyggnaden på Vultejusvägen byggdes på 1930-talet.

Dela:
Kategorier:
Ingress: 
Utbildningen på Norra Ängby skolor ska främja alla elevers utveckling och lärande samt ge dem en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och våra grundläggande demokratiska värderingar.