Till innehåll på sidan

Skolsköterska

Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnen börjar i skolan. Som vid all annan hälso- och sjukvård gäller tystnadsplikt.

Skolhälsovårdens huvudsakliga uppgifter är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Eleverna erbjuds regelbundna hälsoundersökningar inkl. syn och hörselkontroll, vaccinationer enligt nationella barnvaccinationsprogrammet samt särskilda insatser när det behövs.

Alla elever erbjuds en sista läkarkontroll i förskoleklass eller i åk1. Skolläkaren träffar även elever i övriga årskurser om behov finns. Skolläkaren finns på skolan 1 dag/vecka. Skolläkartid bokas via skolsköterskan.

Skolsköterskorna kan vara behjälpliga med enklare sjukvård och sjukvårdsrådgivning om något inträffar under skoldagen. Sjukdomar och olycksfall som inträffar utanför skoltid hänvisas till 1177, vårdcentral eller närakut.

Skolsköterskorna har ansvar för följande klasser:

Maria                         Lovisa
FA & FB                    FC & FD
Åk 1 A & B                Åk 1 C & D
Åk 2 B & C                Åk 2 A & D
Åk 3 A & B                Åk 3 C & D
Åk 4 A & B                Åk 4 C & D
Åk 5 A & B                Åk 5 C & D
Åk 6 A & D                Åk 6 B & C

Maria Bill
E-post: maria.bill@edu.stockholm.se
Telefon: 076-1207541

Lovisa Edenström på plats mån, tis och fre.
E-post: lovisa.edenstrom@edu.stockholm.se 
Telefon: 076-8250992

Blanketter

Hälsouppgifter vid skolstart

Hälsouppgifter åk 4

Vaccinationsmedgivande MPR (mässling, påssjuka och röda hund)

Vaccinationsmedgivande HPV

Egenvård i skolan

Dela:
Kategorier: