Till innehåll på sidan

Skolsköterska

Skolhälsovården tar över efter barnhälsovården när barnet börjar skolan.

Vi arbetar förebyggande, följer barnens hälsoutveckling och erbjuder regelbundna hälsoundersökningar inkl syn och hörselkontroll, vaccinationer enligt nationella barnvaccinationsprogrammet samt särskilda insatser när det behövs.

Skolläkaren kommer till skolan 1 gång/vecka, jämna veckor är det torsdagar och ojämna veckor tisdagar. 

Alla elever i förskoleklass erbjuds en sista läkarkontroll samt den andra vaccinationen mot mässling/påssjuka/röda hund.  Skolläkaren träffar även elever i övriga årskurser om behov finns. Skolläkartid bokas via skolsköterskan.

Akuta olycksfall/sjukdom
Vid akuta olycksfall och sjukdomsfall under skoltid finns skolsköterskan till förfogande. När barnen är hemma och sjuka är det vårdcenralen man vänder sig.

Följande klasser har vi ansvar för:

Maria                         Lovisa
FA & FB                    FC & FD
Åk 1 B & C                Åk 1 A & D
Åk 2 A & B                Åk 2 C & D
Åk 3 A & B                Åk 3 C & D
Åk 4 A & B                Åk 4 C & D
Åk 5 A & D                Åk 5 B & C
Åk 6 A & C               Åk 6 B

Maria Bill
E-post: maria.bill@edu.stockholm.se
Telefon: 076-1207541

Lovisa Edenström (mån, tis och fre)
E-post: lovisa.edenstrom@edu.stockholm.se 
Telefon: 076-8250992

Dela:
Kategorier: