Till innehåll på sidan

Specialpedagogik arbete

Specialpedagogiskt arbete Särskilda anpassningar/stöd

Speciallärarnas/specialpedagogernas strävan är att arbeta främjande med stöd till både elever och lärare.

Vår uppgift är att stödja eleverna mot kunskapskraven för årskursen samt att i samråd med övriga pedagoger skapa miljöer som främjar elevernas lärande och välmående. Kontinuerligt och vid behov genomförs kunskapsdiagnoser och kartläggningar, detta för att identifiera stödbehov.

Stödinsatser ges i första hand i form av extra anpassningar. Inget formellt beslut fattas om denna form av stödinsats.

Exempel på extra anpassningar kan vara;

- stöd i att planera och strukturera
- extra tydliga instruktioner
- stöd i att komma i gång/avsluta
- intensivträning
- färdighetsträning
- repetition
- textanalys/bearbetning
- särskilda läromedel
- anpassade och kompensatoriska hjälpmedel
- anpassade miljöer

Stödet kan ges enskilt, i mindre eller större grupp, detta under olika tidsintervaller.

Om de extra anpassningarna inte visar förväntat resultat vid utvärdering, skrivs en pedagogisk utredning som belyser elevens starka sidor och behov. Detta för att ytterligare tydliggöra kommande insatser.

Den pedagogiska utredningen kan också ligga till grund för ett åtgärdsprogram. Detta upprättas när de extra anpassningarna behöver kompletteras med särskilt stöd. Rektor beslutar om ÅP.

Dela:
Kategorier: