Kommunal skola

Antal: 1

  • Info om skolbyte inför åk 4

    Nu ska ditt barn snart sluta 3:an och börja på mellanstadiet! För att på bästa sätt kunna organisera och planera vår verksamhet så behöver vi information från dig/er huruvida ditt barn ska byta skola och därmed sluta hos oss. Meddela oss så snart ni vet om ni har fått en annan skolplacering genom att maila sara.brodin@stockholm.se. För att skolan, där ert barn fått sin nya skolplacering, ska kunna skriva in ert barn måste ni säga upp ert barns skolplacering hos oss genom att fylla i en blankett; ”Byte av skola”. Tillse att både vi och den nya skolan får ett exemplar av blanketten.

    Blanketten finns att hämta på vår expedition också.

    Kategorier: