Till innehåll på sidan

Trygghetsteamet

Grunden för vårt arbete är att förebygga all form av mobbning. Alla barn ska känna sig trygga i sin skolmiljö.

Vår målsättning är att få alla vuxna på skola att se och höra vad som händer bland våra elever. Det gäller för oss att tillsammans skapa en skola med goda relationer mellan vuxna och elever.

Vuxna ska finnas bland eleverna
- Alla barn är allas ansvar
Vi vill förebygga mobbning genom att:
- arbeta förebyggande med hjälp av mentorer
- ingripa vid upptäckt av mobbning
- medvetandegöra alla - personal, elever och föräldrar - om förekomsten av mobbning
- ha givna regler mot mobbning
- all personal och elever lägger sig i och bryter dåliga beteenden
- göra föräldrar delaktiga
Trygghetsgruppen på Norra Ängby skola träffas varje vecka.

Om Du som förälder ser eller hör något där vi kanske kan vara till hjälp - kontakta oss. Ditt samtal är aldrig "onödigt" - hör hellre av dig en gång för mycket än för lite.
Ni når oss via skolans expedition.
08-508 43 160

Brev till föräldrar från trygghetsteamet        

Främjande och förebyggande trygghetsarbete 

Dela:
Kategorier: