Vår gemensamma värdegrund

Det viktigaste och härligaste vi har är våra elever. Till dem vill vi ge så mycket vi kan, av allt det som kan hjälpa dem att bli trygga ungdomar och kloka vuxna, som ser tillbaka på sin skoltid med glädje. Alla vi som har förmånen att arbeta med barn vet hur viktig varje dag i ett barns liv är. Varje dag lär de sig något om hur människor fungerar tillsammans. Allt detta vet vi, men hur gör man då? Hur försäkrar vi oss om att vi verkligen lever som vi lär? Ett sätt är att gemensamt samtala kring just detta vad är viktigt och vad är mindre viktigt? Det har vi på Norra Ängby skolor gjort och efter många och givande diskussioner har vi enats om en gemensam värdegrund som bygger på fem kärnbegrepp. De fem orden utgör tillsammans grunden vi alla ska stå på. Vi ska göra allt vi kan för att leva upp till detta och varje dag fråga oss om vi lyckas. För ett vet vi – utan en stabil grund är det svårt att bygga något varaktigt.

Rektor med personal på Norra Ängby skolor

Vår vision

Vår värdegrund i praktiken-barnvänlig

Förväntansdokument

Läxpolicy

Dela:
Kategorier: